strona-roliczeniowa

„ABC” tłumaczeń: strona rozliczeniowa, wycena, oryginał a kopia

Czym jest strona rozliczeniowa? Czym różni się od strony fizycznej? Ile trzeba zapłacić za tłumaczenie poświadczone „krótkiego dokumentu”? Czy tłumaczenie poświadczone może być wykonane na podstawie skanu? w poniższym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na wszystkie najczęściej pojawiające się pytania.

Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym

Jednostką, z którą zawsze spotkamy się przy zamawianiu usługi tłumaczenia, jest tzw. strona rozliczeniowa. W praktyce najczęściej stosowana jest strona rozliczeniowa składająca się z 1800 znaków ze spacjami. Może się jednak zdarzyć, że będzie to 1600 lub nawet 1500 znaków ze spacjami. Zależy to od tłumacza lub biura tłumaczeń, które we własnym zakresie ustala zasady wyceny. Warto więc dopytać, na jakiej podstawie w konkretnym przypadku ustalono ostateczny koszt usługi. Ważne jest również to, że każda rozpoczęta strona zaokrąglana jest w górę do pełnej liczby. Przykładowo, jeśli w tekście mamy 15 200 znaków, wychodzi nam 8,4 strony, co zaokrąglamy do 9 stron.

Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu poświadczonym

Jeśli jednak potrzebujemy tłumaczenia uwierzytelnionego, kryterium wyceny jest zawsze strona rozliczeniowa składająca się z 1125 znaków ze spacjami, dlatego też stawka za stronę tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego będzie wyższa niż w przypadku tłumaczenia zwykłego. Dlaczego? Należy tu uwzględnić dodatkową pracę związaną z wypełnieniem repertorium, dodaniem formuły poświadczającej, wydrukowaniem, opieczętowaniem i podpisaniem każdej strony tłumaczenia. Nie zapominajmy również o tym, że tłumaczenie uwierzytelnione, zwane także tłumaczeniem poświadczonym (lub potocznie „przysięgłym”), podnosi rangę i prestiż tłumaczenia. Jako wykonujący zawód zaufania publicznego tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność, zarówno zawodową jak i cywilno-prawną, w przypadku, gdy z powodu błędów lub przeoczeń, których dopuścił się w trakcie realizacji zlecenia, doprowadził do szkody po stronie klienta. Wiele instytucji wymaga okazania przetłumaczonego dokumentu z poświadczeniem tłumacza przysięgłego.

Jak obliczyć ilość stron?

Zasadniczo powinniśmy brać pod uwagę ilość stron w tekście przetłumaczonym, nie w dokumencie, który otrzymujemy od klienta. W praktyce jednak wycena dokonywana jest na podstawie dokumentu wyjściowego (źródłowego), gdyż jest to wygodniejsze dla drugiej strony. Gdy otrzymujemy dokument w formie elektronicznej, możemy użyć opcji „statystyka wyrazów” dostępnych dla formatów Word czy pdf. W innym wypadku, przykładowo gdy dokument dostarczony jest w formie papierowej, mamy do dyspozycji narzędzia OCR (ang. optical character recognition), które konwertują skan do postaci edytowalnej. Na jej podstawie jesteśmy w stanie policzyć ilość znaków oraz stron obliczeniowych.

Ile kosztuje strona tłumaczenia?

Koszt strony obliczeniowej zależy od tłumacza bądź biura, któremu zlecamy usługę. Orientacyjna minimalna stawka to 40 zł za stronę obliczeniową, jeśli mamy do czynienia z tłumaczeniem niewymagającym specjalistycznego przygotowania ze strony tłumacza. W cenniku znajdziemy więc informację „od 40 zł”. Oprócz znaków ze spacjami na ostateczny koszt ma jednak wpływ wiele innych czynników, np. tematyka. Standardowy akt urodzenia nie będzie wyceniony tak samo jak specjalistyczna diagnoza czy opis badań klinicznych, ulotka leku czy tekst z zakresu inżynierii biochemicznej. Zawierają one terminologię specjalistyczną, która wymaga znajomości lub zgłębienia przez tłumacza danej dziedziny. Tutaj już minimalną stawką będzie 50 zł za stronę obliczeniową. Podobnie jest w przypadku tłumaczeń potrzebnych „od ręki”, czyli w tzw. trybie „ekspresowym”. Zazwyczaj dolicza się 50% stawki standardowej. Zdarza się również, że za większą ilość stron udzielany jest rabat. Czasami dokumenty powszechnie występujące w obrocie prawnym, takie jak zaświadczenie o niekaralności czy skrócony akt urodzenia bądź małżeństwa, będą uwzględnione w cenniku osobno. Dokumenty te mają stały schemat i tłumacze posiadają już gotowe szablony, które mogą wykorzystać przy tłumaczeniu. 

Dla niektórych tłumaczy punktem odniesienia są tzw. stawki „ustawowe”, które obowiązują w przypadku tłumaczeń wykonywanych na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości, takich jak sądy, prokuratury czy policja. Stawki te są również dostępne na stronie ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nowe-stawki-wynagrodzenia.

Oryginał, kopia, skan

Czy można tłumaczyć na podstawie skanu lub zdjęcia dokumentu? Oczywiście, jest taka możliwość. W przypadku tłumaczeń zwykłych nie ma z tym problemu, gdyż nie są wymagane pieczęć i podpis. W przypadku tłumaczeń poświadczonych sprawa komplikuje się już nieco, gdyż w formule poświadczającej jesteśmy zobligowani zamieścić wzmiankę o formie dokumentu źródłowego, tj. czy dostarczono nam oryginał, odpis, dokument elektroniczny czy skan. Możemy mieć również do czynienia z tzw. tekstem niesygnowanym, czyli takim, który nie zawiera żadnych podpisów ani pieczęci, które wskazywałyby na datę sporządzenia i poświadczenia przez organ, jednostkę lub instytucję. Warto zawsze dopytać u źródła, czyli tam, gdzie przedkładamy dokument, czy akceptowane są tłumaczenia na podstawie skanów. Niektóre urzędy stanu cywilnego mogą nie zgodzić się na podobną wzmiankę, stąd w grę wchodzi tylko oryginał. Często stosowaną praktyką jest prośba o dostarczenie oryginału dokumentu przy odbiorze tłumaczenia tak, aby klient nie musiał dwa razy pojawiać się w u tłumacza.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwiały choć część wątpliwości, które nader często pojawiają się w związku ze zlecaniem usługi tłumaczenia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu. Chętnie udzielę Państwu niezbędnych informacji. Tutaj znajdą Państwo dane kontaktowe.