Katarzyna Strębska-Liszewska
Tłumacz przysięgły Tarnowskie Góry i Bytom

Oferta

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczeniami pisemnymi zajmuję się od wielu lat, znam stylistykę i branżowe słownictwo niezbędne w przekładzie różnego rodzaju treści. Długoletnie doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów urzędowych, prawniczych, medycznych, finansowych sprawia, że moje tłumaczenia cechuje nie tylko rzetelność lecz również zrozumiałość dla odbiorcy.

Jako tłumacz przysięgły świadczę swoje usługi głównie na terenie Tarnowskich Gór, Bytomia, Radzionkowa, Piekar Śląskich, Miasteczka Śląskiego i miast ościennych. Jest to spowodowane koniecznością okazania oryginału dokumentu. Pozostałe typy tłumaczeń świadczę na terenie całej Polski a nawet daleko poza jej granicami 🙂 

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia uwierzytelnione, poświadczone

Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuję tłumaczenia wymagające poświadczenia za zgodność z oryginałem. Ten typ tłumaczeń wymagany jest przez instytucje publiczne, sądy, prokuratury, organy podatkowe oraz kancelarie notarialne. Prawidłowa nazwa to tłumaczenia uwierzytelnione, lecz potocznie zwane są tłumaczeniami przysięgłymi, biorąc nazwę od osoby wykonującej tego typu tłumaczenia czyli tłumacza przysięgłego. Oprócz organów wymiaru sprawiedliwości tłumaczenia tego typu wykonuję również dla firm i osób fizycznych.

Swoje usługi świadczę głównie na terenie Tarnowskich Gór, Bytomia, Radzionkowa, Piekar Śląskich i miast ościennych. 

Przykłady dokumentów:

 • umowy prawa cywilnego;
 • pisma procesowe;
 • orzeczenia sądów;
 • testamenty;
 • pełnomocnictwa;
 • umowy prawa handlowego;
 • faktury;
 • świadectwa;
 • dyplomy;
 • akty USC;
 • zeznania podatkowe.

Tłumaczenia standardowe

Tłumaczenia "zwykłe"

Do tłumaczeń zwykłych zaliczymy wszystkie pozostałe typy tłumaczeń niewymagające gruntownego przygotowania i znajomości terminologii specjalistycznej. Stosujemy je w przypadku dokumentów i tekstów, które nie muszą mieć oficjalnego charakteru bądź potrzebne są na własny użytek.

Przykłady dokumentów:

 • tłumaczenia stron www;
 • tłumaczenia treści marketingowych;
 • tłumaczenia literackie;
 • tłumaczenia materiałów promocyjnych;
 • instrukcje obsługi;
 • katalogi; 
 • publikacje naukowe;
 • opisy produktów.

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia biznesowe

Tłumaczenia prawnicze obejmują dokumenty powszechnie występujące w obrocie prawnym. Najczęściej mamy tu do czynienia z tłumaczeniami dla firm, które zawierają umowy z kontrahentami zagranicznymi lub posiadają filie w innym kraju. Dokumenty takie zawierają specjalistyczną terminologię, której znajomość jest niezbędna w celu oddania różnic między dwoma różnymi systemami prawnymi (kontynentalnym i anglosaskim).

Przykłady dokumentów:

 • umowy;
 • akty założycielskie spółek;
 • korespondencja handlowa;
 • faktury;
 • wyciągi z rejestrów handlowych (np. KRS);
 • bilanse;
 • sprawozdania finansowe;
 • protokoły z zgromadzeń wspólników;
 • regulaminy wewnętrzne spółek.

Tłumaczenia medyczne

Moja oferta obejmuje tłumaczenia dokumentacji medycznych. Są to tłumaczenia, które wymagają gruntownego przygotowania, znajomości branży i terminologii specjalistycznej. Kwalifikacje tłumacza medycznego zdobywałam poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach specjalistycznych, webinariach oraz w praktyce zawodowej (tłumacząc dokumenty, przygotowując się do zleceń). 

Przykłady dokumentów:

 • protokoły i sprawozdania z badań klinicznych;
 • prezentacje wyników badań na konferencjach medycznych;
 • artykuły do czasopism medycznych;
 • podręczniki przeznaczone dla studentów studiów lekarskich;
 • kartę pacjenta;
 • wypis ze szpitala;
 • kartę obowiązkowych szczepień;
Zainteresowany?

Zapraszam do darmowej wyceny